Terugblik op de maand november

Waarde leden en bezoekers van de NSZ website,

Het heeft even geduurd, maar hier de terugblik op de maand november!
Naast dat de kringhuizen zijn gevuld, zijn de meeste commissies ook rond.
Binnen NSZ zijn er voor veel verschillende zaken commissies opgericht die allemaal iets
doen voor de leden of voor mensen in Zwolle. Bijvoorbeeld het maken van het jaarboek
(Almanak) of een oliebollenactie voor het goede doel op touw zetten. Eens in de zoveel tijd
wordt er een voorzitter commissies overleg (VOCO) gepland. Tijdens dit overleg worden er
ideeën bedacht voor hoe commissies bezig kunnen zijn in hun taken en in het concreet
maken van de missie van NSZ: Christus kennen en Hem bekendmaken. Mooi om te zien dat
er veel leden opstaan om onze vereniging te dragen.

14 november was het dan zo ver: onze constitutieborrel!
We hadden een programma van half twee tot twaalf uur. Vele broeder- en
zusterverenigingen kwamen naar ons toe om te feliciteren, net als de staf, RVA en de
kringhuizen. Onze familie en vrienden kwamen met ons dineren. Al met al was het een
geslaagde dag!

De zondag voor de Passionweek is er in samenwerking met alle christelijke
studentenverenigingen in Zwolle de eerste Praise in the City gehouden. Een mooie opkomst
was er, want de kleine Zaal in Hedon zat propvol! Samen met de band twelve21 hebben we
God aanbeden en geprezen. Het praatje ging over Drop your tasks, waar duidelijk werd dat
het belangrijk is om taken te laten vallen.
Samen met Ichthus en Absens Carens hebben wij ook de jaarlijkse Passionweek
georganiseerd. Passionweek Zwolle is een week met events op Hogeschool Windesheim en
in het Vliegende Paard. Zij zijn open zijn voor iedereen, ongeacht je overtuiging of geloof. Dit
jaar was het thema van de Passionweek #stories, de vraag die voor veel werd gesteld was:
Wat is jouw verhaal met Jezus? Er zijn lezingen gehouden over onderwerpen die onder
studenten spelen door verschillende toffe sprekers, onder wie René Ruitenberg en Emanuel
Rutten. Voorbeelden van vragen hiervan zijn:
 Hoe kan er een God zijn met zoveel lijden?
 Gaan geloof en wetenschap wel samen?
 Zijn christenen hypocriet?
 Hoe ga ik om met prestatiedruk?
Veel studenten herkennen zich in deze vragen en vertelden ook hun eigen verhaal aan de
Passionweekcommissie! We mochten terugkijken op een mooie week waar we studenten na
mochten laten denken over deze thema’s. Passionweek gemist? Wees niet getreurd,
volgend jaar komt er een nieuwe week!

In het laatste weekend van november had de stuurgroep, het bestuur en staf, een NSVO
tweedaagse. In deze twee dagen werd de stuurgroep geestelijk toegerust door verschillende
sprekers. We mochten nadenken over een breed evangelie in plaats van een smal
evangelie. Uit Genesis 3 komt naar voren dat er vier relaties verstoord zijn: met onszelf, met
God, met een ander en met de schepping. We mochten gaan kijken vanuit deze relaties hoe
de omgekeerde wereld eruit zal zien, wanneer het Koninkrijk van God volledig op aarde
komt. Dit zal eruit zien als de omgekeerde wereld:
 Geven is mooier dan ontvangen (Handelingen 20:35)
 De kleinen zijn de groten, voor de kwetsbare mensen wordt opgekomen (Mat. 18:17)
 Liefde is de basis en drijft angst en egoïsme uit.
 Overgave en vertrouwen zijn belangrijker dan zekerheid en controle. (Luc. 9:23-24)
 Kracht komt naar voren in zwakheid (2 Kor. 12:8-10)
 Er wordt vergeven als het misgaat en gehouden van vijanden.

Hier wordt bemoedigd en bevestigd
 Vreemdelingen worden hier welkom geheten.
 Voor zieken wordt er gezorgd als ze niet al genezen zijn.

 Men geeft zich (Joh. 12:24-26)
 Het komt niet met woorden, maar met kracht (Mat.10:7)
Vanuit deze punten mochten we kijken naar wat we graag zouden willen voor de vereniging,
je kringhuis en voor jezelf. Na deze twee dagen gingen we terug naar Zwolle met een plan
voor het aankomende half jaar waar we als team mee bezig willen zijn.
November was een gezellige maand waar we als studenten paasjes van de Heilige Geest
mochten zien en doorgeven aan andere studenten!