Terugblik op de maanden Januari en Februari

Waarde bezoekers van de NSZ website,

14 januari is NSZ 26 jaar geworden! 26 jaar mogen we onderweg zijn met studenten, zijn we gegroeid als vereniging. En mogen we Gods werk zien door en voor onze leden! Dit heugdelijk feit hebben we gevierd op 15 januari met een Dies Natalis. Een Dies Natalis ziet bij ons eruit dat we met de hele vereniging, 251 leden, samen een driegangenmenu dineren. We mochten genieten van verschillende voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten door een wandelend buffet te hebben. De avond werd goed verzorgd door Het Vliegende Paard, tussendoor waren er verschillende speeches van leden over de vereniging.

In januari vindt het jaarlijkse Focusweekend plaats voor alle Navigatorsteden. Drie dagen lang met 1100 studenten mochten we God aanbidden, prijzen en loven. Daarnaast mochten we van verschillende sprekers leren. Aan het einde van het weekend hebben we als stad gebeden voor onze vereniging, onze stad Zwolle en omgeving

Op 24 januari hebben we onze tweede Algemene Ledenvergadering. We hebben op deze vergadering een aantal moties behandeld en het onderwerp onze soos(cultuur) open gegooid. We mogen terugkijken op een goede vergadering! Vanuit de ALV hebben we een ventilatie avond georganiseerd om verder te praten over onze huidige soos cultuur en wat goed gaat en wat we willen veranderen. Om zo onze soos steeds meer een plek te maken van NSZ!

Begin februari hebben wij voorrondes van NSV Songfestival gehad. Heel Navigatorland doet mee aan het Songfestival, van elke stad mag één band vertegenwoordigen, zo ook Zwolle. In de voorrondes zijn er verschillende acts naar voren gekomen, ludieke, serieuze en van externe vereniging. Traditiegetrouw doet het bestuur ook mee met een ludieke act. Verschillende liedjes werden samengevoegd en is het één lied geworden waar de hele zaal mee deed!

       De act die door ging is Leo Majeur:

‘Op 14 april 1945 bevrijdde de Canadese Leo Major Zwolle in zijn eentje. Als eerbetoon aan zijn vriend Willie Arsenault die op weg naar Zwolle sneuvelde besloot hij om zijn ‘verkenningsmissie’ niet voor niets te laten zijn. Nu is het onze beurt om onze eer te betuigen aan deze ereburger van Zwolle. Omdat wij niet in mineur zijn willen wij vrijheid en broederschap vieren en gedenken. Wij stellen aan u voor, vanuit Zwolle: Leo Majeur’

 

In april is het Songfestival, eens kijken hoe ver Zwolle komt! Dit jaar wil het bestuur meer kennismaken met de Zwolse verenigingen, dat we ze niet alleen maar zien op een borrel of een feestje, maar ook eens overdag. We hebben besloten omdat met ze te gaan lunchen. Afgelopen maand hebben wij een lunches gehad met Ichthus en Oikos Noimos.

We mogen terugkijken op goede maanden!