Terugblik op de maand oktober

De maand oktober is een rustige maand voor de vereniging. Na een drukke maand vol activiteiten, een Algemene Ledenvergadering en verenigingsweekend, staat de maand oktober in teken van focussen op elkaar in het kringhuis. Dit kun je zien: kringhuizen gaan een weekend weg met z’n allen. Een weekend waar Tijd met God, (kennismakings)spellen, soms nog een kleine ontgroening, en vooral veel lol, centraal staat.

In de maand oktober beginnen de kringhuisavonden. Een kringhuisavond is om de twee weken. Deze avond ziet er vaak als volgt uit: We beginnen met eten en zitten gezellig te praten over wat je deze week hebt gedaan. Na koffie en thee is er vaak een interkringmoment of kringhuismoment. Dit is een moment waar een onderwerp wordt aangesneden door de nestor (geestelijke leider binnen een kringhuis), waar hij of zij op voorbereid heeft. Er kan gekozen worden voor het  zingen van liederen, een moment met de hele groep, of uiteen gaan in kleinere groepjes. Onderwerpen worden door de nestor en het kringhuisteam (bestaande uit voorzitter en kringleiders) bedacht. Soms worden er onderwerpen aangedragen vanuit de Leiderschapstoerusting (LT). Want NSZ investeert in leiders, die dit weer doorgeven aan leden, zodat zij kunnen doorgeven aan de rest van de studenten binnen NSZ, maar ook eruit buiten; voor de studenten in Zwolle. Na dit moment gaan we uiteen in vaste kringen, waar we Bijbelstudie doen. Door voorbereidingen en door samen de Bijbel in te gaan ontstaan er mooie gesprekken over het geloof. Na het kringen is er tijd voor een borrel, want naast serieuze momenten is het belangrijk om plezier te maken. Onder een genot van een biertje, wijntje of fris wordt er teruggekeken op een mooie avond en een hoop geouwehoer.  Dit wordt voortgezet in onze soos, de kelderbar van het Vliegende Paard. Hier kunnen we lekker dansjes wagen, maar er ook ruimte is voor gesprek!

We hebben in oktober één Algemene Avond gehad. Op deze avond ging het over echtheid. Het bestuur heeft de motto ‘Kleed je uit, in echtheid en geloof’ bedacht, om zo openheid te creëren over hoe het nou echt met je gaat. Dit praatje sloot hierbij aan, een mooie start om zo het concept ‘Kleed je uit’ te introduceren. We hopen dat leden het motto ‘Kleed je uit’ veelvuldig gaan gebruiken om echtheid te bevorderen. Door deze prikkelende term gaan leden nadenken over de manier waarop ze zichzelf kwetsbaar opstellen naar anderen. Hierdoor zullen er persoonlijke gesprekken ontstaan die bijdragen aan de onderlinge vriendschappen en geloofsgroei.

Voor het bestuur betekent de maand oktober constitutieborrels bezoeken van andere verenigingen, zowel in Zwolle als in heel Navigatorland. Een constitutieborrel is een borrel waar op het bestuur van een vereniging wordt gefeliciteerd met haar  constitutie. Het feliciteren wordt heel officieel gedaan met daarna een hoop gezelligheid met andere besturen. En natuurlijk wordt de sociëteit grondig geïnspecteerd voor het mogelijke brassen van objecten.

Terugkijkend naar deze maand was het een rustige, maar opbouwende maand om elkaar in het kringhuis te leerden kennen.