De staf heeft een belangrijke rol binnen de NSV-vereniging, ook al is deze rol voor veel leden betrekkelijk onzichtbaar. Maar, zonder staf geen NSZ! Waar het bestuur van de vereniging elk jaar wisselt, zorgt de staf dat de doorgaande lijn wordt gewaarborgd. De staf van NSZ bestaat momenteel uit Wouter Vonk, Suzanne de Bruijn-Lankhaar en Lianne van der Wal.

Wouter Vonk

Stadsleider
Ik ben Wouter, 33 jaar, getrouwd met Suzanne en vader van Sarah, Micha en Sam. Ik ben nu voor het achtste jaar als staf betrokken bij NSZ. Ik ben zeer enthousiast over wat er binnen en door NSZ gebeurt. Ik zie levens veranderen en tot bloei
komen. Studenten ontdekken vanuit persoonlijke, relatie met God hoe overvloedig het Leven is. Daar wil ik graag in meewerken. Mijn voornaamste taak is dat ik teamleider ben van het stafteam in Zwolle en studentleiders train gedurende het trainingsjaar Naventure.

Contact: wouter.vonk@navigators.nl / 0614828881

Suzanne de Bruijn - Lankhaar

Stafmedewerker Zwolle
Ik ben Suzanne de Bruijn, ik ben 29 jaar, getrouwd met Ernst-Jan en moeder van Esmee, Sophie en Eva. Van 2004 - 2009 ben ik lid geweest van NSZ. Als ik terugkijk op mijn tijd als student is dat een belangrijke fase geweest waarin ik heb geleerd wie ik ben in relatie tot mezelf, anderen en God. Ik wil graag beschikbaar zijn voor studenten die ook op zoek zijn naar antwoorden. Samen met ze optrekken, zoeken/vragen wat God hier over te zeggen heeft. Mijn voornaamste taak is dat ik meedraai in het stafteam van Zwolle, studenten coach/ondersteun bij hun taak en op persoonlijk vlak en aanwezig ben bij de NSZ avonden.

Contact: suzanne.debruijn@navigators.nl / 0616066838

Lianne van der Wal

Stafmedewerker Zwolle
Ik ben Lianne. Ik ben 25 jaar. Van 2008 tot 2015 ben ik actief lid van NSZ geweest. In die periode heb ik enorm veel geleerd over wie God is en wat dat betekend voor mijn eigen leven. God is niet alleen mijn schepper, Hij wil ook mijn Vader en Herder zijn. En dat wil Hij voor iedere student in Zwolle zijn. Ik heb gezien hoeveel nood er onder studenten is. Studenten zijn op zoek naar vervulling, liefde en een doel in hun leven en zoeken dat vaak op plekken waar ze dat niet of tijdelijk kunnen vinden. Het verlangen om actief met hen op te trekken en hen te laten zien Wie hun daadwerkelijk vervulling, liefde en een doel geeft is daardoor heel sterk geworden. Met dat verlangen ben ik in de zomer van 2015 begonnen als staflid van NSZ. Mijn voornaamste taak zal zijn dat ik studenten ga helpen om nu en later op de plek waar ze leven en werken discipel van Jezus te zijn en van Hem te getuigen. Daarnaast zal ik meedraaien in het stafteam.'

Contact: lianne.vanderwal@navigators.nl / 0619937709

Nadine van Dorsten - Lamberink

Stafmedewerker NSZ en Netwerk
Ik ben Nadine, 23 jaar en getrouwd met Roland. Ik geloof dat de studententijd een richtingbepalende tijd is, waarin je je ontwikkelt tijdens je opleiding, in het op-kamers-gaan, in vriendschappen, in ideeën vormen over je toekomst etc.. Je kan in die tijd ook alle kanten nog op. In mijn studententijd leerde ik naast deze facetten ook veel over wie God is, doordat anderen in mijn geloofsleven investeerden en me inspireerden in hoe zij met God leefden. Ik wil me inzetten zodat de studenten van nu gezien worden in hun zoektocht, de ruimte krijgen om hun vragen te stellen en meer te ontdekken van wie God voor hen is. Ik wil ze daarin coachen en ondersteunen. Daarnaast ik wil ze voorgaan in leiderschap en discipelschap; hoe blijf je dagelijks verbinden met Jezus en geef je door aan anderen wat je aan het leren bent, nu en in je toekomst. Ik richt me voornamelijk op de studenten van Netwerk Zwolle en ben ook betrokken bij NSZ.

Contact: nadine.vandorsten@navigators.nl / 06-34557462

Wat doet de staf?

De staf heeft binnen de vereniging vaak een taak op de achtergrond en is daardoor minder zichtbaar voor de hele vereniging. Daarom is het voor mensen op afstand soms minder gemakkelijk te herkennen, wat de staf voor een vereniging betekent. De focus van de staf ligt bij het ontwikkelen en de persoonlijke vorming en ondersteuning van mensen, vooral van medewerkers binnen de vereniging en draagt zorgt voor de uitwerking van de NSV-missie.

Elke student in Zwolle in ontmoeting met Jezus brengen en uitdagen Hem na te volgen waardoor hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn Koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij.

De staf houdt zich bezig met:
• Persoonlijke mentoring van bestuursleden, nestoren en anderen;
• Landelijke taken (Focusdagen  kringleiders en nestorenweekend, zomerkamp) en overleg;
• Spreken op weekenden, trainingen en praise & worships;
• Toerusting en training nestoren en kringleiders;
• Fondswerving;
• Steunen van mentoren binnen en buiten NSZ;
• Gebedswerk;
• Beschikbaar voor pastorale gesprekken en het doorverwijzen naar professionele hulpverlening indien nodig.
• “Er zijn” op NSZ-activiteiten

Hoe kun je staf van NSZ steunen?

Er zijn 2 mogelijkheden:
1. Door zelf met internetbankieren een maandelijkse gift over te maken: Maak je gift over naar Navigators Driebergen, IBAN: NL74INGB0000029340 | BIC: INGBNL2A | T.n.v. Stichting De Navigators, tbv staf NSZ
2. Door direct online een machtiging in te vullen op de website van NSV. Belangrijk is dat je aangeeft dat het tbv van staf NSZ is!