Inclusiviteit

NSZ

Als NSZ willen we een veilige plek bieden voor iedereen, ook voor LHBTI’ers. We hopen dat zij zich
binnen onze vereniging welkom voelen en in hun tijd bij Navigators verder mogen ontdekken wat het
voor hen betekent om Jezus te volgen en vanuit Zijn Woord te leven.

Geen onderscheid

Ons verlangen voor NSZ is dat het plekken zijn waar LHBTI’ers zich veilig voelen en geliefd weten, waar
ruimte is voor hun verhaal en waar er respectvol wordt omgegaan met verschillende visies rondom
levenskeuzes van LHBTI’ers.
Concreet betekent dit in onze structuur dat iedereen, ook LHBTI’ers met of zonder relatie, alle
functies kunnen vervullen binnen onze studentengroepen. We maken geen onderscheid.

Visie NSV

Binnen NSV (landelijke vereniging) is het besloten dat LHBTI’ers zich in alle taken van leiderschap kunnen scharen,
zo staan wij er als NSZ dus ook in. Dit betekent dat wij geloven dat als een LHBTI’er met de hulp van Gods Geest, de Bijbel
en de samenwerking met andere gelovigen leeft diegene welkom is binnen NSV.
Binnen NSZ hebben wij ook een werkgroep LHBTI waarin we nadenken met leden en bestuur over inclusiviteit binnen de vereniging.
Ons gebed is dat we als Navigators samen Jezus mogen leren volgen, op alle terreinen van ons leven!

Ben je benieuwd hoe het is om als LHBTI’er lid te zijn bij een christelijke studentenvereniging zoals
NSZ? Neem dan contact op met onze stafmedewerker:

Mariska Knol-Leeflang

Mariska Knol-Leeflang

Stafmedewerker Zwolle