Bij Adelphos maak je deel uit van een mooie, hechte broeder- en zusterschap. Bij ons staat God centraal in Bijbel en gebed. Tijdens de groepsmomenten bespreken we elke keer een thema en hebben we daar mooie gesprekken over. Standaard sluiten we dit af met zelfgebakken (!!) taart. Bij de kring, in de kleine groep, richten we ons op de persoonlijke groei. Na het kringen gaan we gezellig borrelen. Twee keer per jaar hebben we een kringhuisweekend, wat iedere keer weer legendarisch is! Een heel weekend om elkaar beter te leren kennen, in elkaar te investeren en te genieten. Elke maand hebben we een borrelavond, vaak met een thema, waarin we onder het genot van een drankje chillen, filmkijken, pizza eten, etc. Door het jaar heen gaan we dagjes uit, die georganiseerd worden door een commissie. De klapper op het jaar is de zomervakantie waarin we een week lang met z'n allen op vakantie gaan!
We vinden het belangrijk om naar elkaar om te zien buiten Adelphosactiviteiten, we chillen ook buiten deze activiteiten met elkaar. Daarnaast zien we ook om naar onze medemens, dit doen we door anderen te helpen, ieder op zijn of haar manier. Bij Adelphos mag je een jasje dragen met ons schitterende logo en krijg je olifantenknuffels. We zijn een hechte groep, waar je je plekje mag vinden om te groeien; als persoon, als vriend en als christen.
WIJ ZIJN ADELPHOS - BROEDERSCHAP - TAART - OLIFANT

Psalm 148: 12 en 13 (NVB) Jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen. Laten zij loven de naam van de HEER, alleen Zijn naam is hoogverheven, Zijn luister gaat aarde en hemel te boven.

Callistus is een bruisend en actief dispuut. Een aantal woorden staan centraal: activiteiten, interactie en impulsiviteit.

We willen een hechte, gezellige groep zijn en blijven, daarom vinden we activiteiten naast dispuutsavonden belangrijk! Iedereen kan iets organiseren waarin je iets van jezelf en je eigen interesses laat zien, zo kunnen we meer in elkaar investeren en meer over een ander te weten komen.

Daarnaast zullen we ons richten op de interactie tussen mannen en vrouwen. We willen het gesprek aangaan over verschillen tussen mannen en vrouwen zodat we elkaar beter gaan begrijpen, elkaar kunnen aanvullen en goed met elkaar om kunnen gaan. Onderwerpen die hierbij aanbod komen zijn: vriendschap, seksualiteit en man/vrouw in Gods koninkrijk. Eens per jaar organiseren mannen en vrouwen de mannen/vrouwenavond. Op deze manier verdiepen we ons in elkaar interesses.

Binnen de groep zal ruimte zijn voor impulsieve acties, zodat we een levendig en spontaan dispuut zullen zijn en blijven dat uitblinkt in onze mooie punten. Callistus! *

* Bijzonder mooi.

Crescendo, een term die veel binnen de muziekwereld wordt gebruikt én binnen Navigators Studentenvereniging Zwolle.
Crescendo betekent letterlijk; sterker of luider worden. Dit typeert ons kringhuis, wij willen als kringhuis namelijk ook steeds hechter, krachtiger en mooier worden.
De grote verscheidenheid aan personen in ons kringhuis maakt dat we elkaar in kwaliteiten kunnen aanvullen en versterken. Binnen Crescendo leeft een handige Harry naast iemand met twee linker handen. De één kan goed luisteren en vragen stellen, de ander is goed in bier halen en koken. We hebben muzikale gasten, creatieve denkers, gezelligheid, sportievelingen en mensen die gemotiveerd zijn voor de derde helft.
Kortom: we zijn een gezellige en gevarieerde groep. we maken tijd vrij voor elkaar én bovenal voor God. We delen in Gods liefde en willen dit ook uitstralen. Iedereen krijgt de ruimte om zichzelf te zijn, zichzelf te laten zien, zichzelf te ontwikkelen. Op deze manier doen wij de naam Crescendo eer aan.
Dit alles gebeurt onder het genot van een biertje, kopje thee óf een heerlijk bakje stracciatella vla.
Exclamare is een mooie groep mensen met hetzelfde doel: samen komen en God eren en ontdekken.

Maar daarnaast is Exclamare ook gezelligheid en dat is zichtbaar in onze levendigheid, enthousiasme en in een tikkeltje welkome chaos, soms twee tikkeltjes. In gesprek gaan met elkaar, lachen, eten en borrelen is waar wij van houden. We zoeken elkaar donderdag in ieder geval op en dan willen wij leren over God maar ook over elkaar en dat kan als kringhuis, als kleinere groep of één-op-één. Investeren in elkaar en in God zorgt ook onderling voor een toffe band!

We zijn ook enthousiast betrokken binnen de vereniging en niet te missen bij activiteiten of feestjes, in de soos kan je ons ook vaak terug vinden op de dansvloer. Jaarlijks gaan we ook op vakantie met elkaar en het is altijd genieten op weekendjes weg en chilll-avonden. Uiteindelijk willen wij een kleine vertrouwelijke groep binnen de grote vereniging zijn waar ruimte is voor echtheid, eerlijkheid, een slechte grap en vooral ruimte voor jou!

 

Het is goed toeven in het kleinste koninkrijk ter wereld. De nationale godsdienst is het christendom
en het verdiepen hierin is onze hoofdbezigheid. Met de 18 inwoners van FIER gaan we samen op
zoek naar God en proberen wij zijn boodschap in woord en daad uit te dragen.
Daarnaast is iedereen voor ons van gelijke waarde en staat diversiteit hoog in het vaandel. Iedereen
is welkom. Immigratiebeleid is hierdoor volledig overbodig en blijft in dit koninkrijk dus achterwege,
evenals alle schrijnende situaties die het beleid om immigratie normaliter met zich meebrengt.
Koninkrijk FIER telt 365 nationale feestdagen. Dagen waarin wij vrij zijn om te genieten van alles wat
God ons gegeven heeft; feestjes, gezelligheid, discussie en Zijn schepping. En dat alles in een hecht
samenzijn.
Zo is er een jaarlijkse barbecue voor alle dak- en thuislozen in het Wezenlandenpark. Daarnaast
vinden we het onze plicht om met regelmaat de soevereine grenzen van het koninkrijk over te gaan
en met een voorzitter van een ander kringhuis terug te komen. Deze ontvoeringen worden door onze
eigen Fiere Strijders professioneel gecoördineerd en uitgevoerd. Naast de donderdagavond is de
dinsdagavond ook speciaal voor ons; op bezoek bij De Belgische Keizer voor speciaalbier tegen een
studentenprijs. In de zomervakantie is het koninkrijk gedurende één week niet bewoond. We nemen
dan even pauze van alle activiteiten die NSZ rijk is, door met zijn allen op vakantie te gaan.Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij Uw hulp beleef ik vreugde' - 1 Sam 2
Hilaritas = levenslust!

Hilaritas wordt gedreven door levenslust. Hilaritas kenmerkt zich door levendige, actieve en creatieve leden. Dat maakt Hilaritas tot een energiek kringhuis. We zijn een groep die bestaat uit zeer gevarieerde karakters maar toch passen we allemaal bij elkaar. We houden ervan om soms knettergek te doen en wij kunnen heerlijk feesten in de soos.

Sfeer proeven bij Hilaritas: Hoe ziet zo'n levendige groep Hilarianen eruit? Interactie en los! We beginnen de avond met het genieten van de kookkunsten die Hilaritas rijk is. Daarnaast genieten we van de ontmoeting met elkaar. Daarna gaan we samen God ontmoeten. Dat gebeurt in het interactieve kringhuismoment. Daarna gaan we in vaste kringen uiteen. Daar zoeken we samen naar de diepgang van het geloof. In kring wordt gewerkt aan de opbouw, motivatie en verdieping van het geloofsleven van de kringleden. En daarmee dus van de leden van Hilaritas!

Los.. Naast de vaste donderdagavond, kunnen leden hun enthousiasme en betrokkenheid uiten door activiteiten voor het kringhuis te organiseren. Daarbij valt te denken aan de integratie van de eerstejaars, een Hilaritaslied, de kringhuisweekenden, ontvoeringsacties bedenken en acties vanuit het motto van NSZ 'Christus kennen en Hem bekendmaken'. daarnaast houden wij ook van spontane avondjes, zomaar: omdat iemand oppert om wat gezelligs te doen. Op deze manier kan elk lid zich op zijn eigen manier inzetten. Dit past binnen het spontane en enthousiaste karakter van Hilaritas.

Hilariaan zijn = .. Lid zijn van Hilaritas betekent deelnemen. We hopen op een actieve betrokkenheid van de leden op de kringavonden. Dit bevordert de betrokkenheid op elkaar als groep en individu. De diversiteit van Hilarianen zorgt voor uiteenlopende activiteiten. Op die manier is het aanbod lekker divers, waardoor iedereen zich thuis kan voelen bij Hilaritas. Hilaritas biedt haar leden gezelligheid en groei!

God heeft ons allemaal uniek gemaakt: een wondermooi fenomeen. I.S.A.I is een mooie groep met veel verschillende soorten mensen, tegelijkertijd kan iedereen zichzelf zijn. Woorden die ons kenmerken zijn: ‘diepgang’, ‘feestjes’ en ‘enthousiasme’. Op de donderdag zet iedereen zich in om tijdens de interking- en kringmomenten een open sfeer te creëren en proberen we de diepgang op te zoeken. Voordat we met zijn allen een feestje in de soos bouwen, borrelen we eerst nog even samen na.

Naast de donderdag organiseert I.S.A.I verschillende activiteiten zoals de mannen- en vrouwenavonden, de bekende I.S.A.I weekenden, de gezamenlijke vakantie en nog veel meer moois. Er ontstaan veel vriendschappen binnen het dispuut. Het doel van I.S.A.I is: God beter leren kennen en daarnaast lekker de student uithangen in de mooiste tijd van je leven!

“Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER.” (Jesaja 11:1-2)

Wij zijn een veelbelovend kringhuis, we hebben kwaliteit en doorzettingsvermogen. We zullen elk moment pakken om elkaar op te bouwen en te laten zien wat we anderen kunnen bieden. Iedereen zal onze naam kennen en gebruiken, zoals de naam KAIROS ook in de Griekse wereld vaak gebruikt werd. We willen ons ook binnen de vereniging actief aanwezig opstellen en iedereen stimuleren om initiatieven te nemen. Woorden die binnen ons kringhuis centraal staan zijn kwetsbaarheid, dienstbaar, vriendschap, liefde en geloof. Wij blijven altijd jong en mooi (zoals ook de Griekse god KAIROS), want er is steeds weer een nieuwe gelegenheid die schoonheid voort kan brengen. Het geschikte moment voor elk moment van je leven, een uitgelezen kans om een doel te bereiken. Bij KAIROS is de tijd die er toe doet, kansen worden aangeboden en voor doorbraken wordt gezorgd. Het scheermes of een weegschaal waar KAIROS mee wordt afgebeeld benadrukken van de gelegenheid, scherp onderscheidend en doorslaggevend is voor het gevolg.

Het moment

In vliegende sprint, balancerend op de rand van de snede, kaal met een haarlok op zijn voorhoofd, het lichaam bloot - greep je hem vooraf, houd je hem vast, maar eenmaal ontsnapt kan Jupiter zelf hem niet eens terughalen - zo geeft hij uitdrukking aan het korte moment dat daden mogelijk zijn. Om resultaten niet mis te lopen door getreuzel bedacht men in het verleden dit beeld van het Moment.

Laminin, een bijzonder molecuul in de vorm van het kruis dat je lichaam als een soort lijm bij elkaar houdt. Zonder Laminin zou je uit elkaar vallen. Zo is het ons doel om als eenheid verbonden te zijn met elkaar, met het woord van God als een belangrijke basis.

"In Him all things hold together." Colossians 1:17

Laminin is een levendig kringhuis, enthousiast, actief, altijd in voor een geintje, betrokken, spontaan, veelzijdig, kleurrijk en open. We nemen onszelf niet al te serieus, terwijl we aan de andere kant ook enorm de diepte in kunnen duiken.

Onze kringhuisweekenden zijn divers. De ene keer zoeken wij de wilde natuur op voor een stevige teambuilding terwijl we een andere keer lekker bij iemand thuis vertoeven. Onze Lorrels (borrels) zijn vaak extern en hebben een leuk thema. Lamininavonden lopen nooit hetzelfde, doordeweeks vinden spontane ontmoetingen plaats en we hebben de rijkdom van een Lamininliftweekend en een Lamininvakantie in de zomer.

 

Wij zijn Modus Vivendi, een gezellig kringhuis binnen Navigatorland. Wij zijn een divers kringhuis met extraverte, ambiverte en introverte studenten die het fijn vinden om bij elkaar en binnen de vereniging aanwezig te zijn. Investeren in NSZ, gek doen met elkaar, en avondjes bij het Vliegende Paard en de Belgische Keizer vinden wij schittermagisch, internagalactisch. Ook houden wij van lekker prominent bier, en drinken wij daarom altijd bij onze borrels Hertog Jan.
Modus Vivendi betekent ‘manier van leven’. Dit typeert ons in de zin dat ieder lid een andere manier van leven heeft, maar met hetzelfde doel, namelijk de Here God eren en volgen. Ons logo is een boom. In de Bijbel worden bomen gezien als sterke planten die groeien wanneer zij dichtbij water geplant staan. Zo worden ook wij groot en sterk wanneer wij ons voeden met het Levende Water, namelijk met God en Zijn Woord. Hiervoor hebben wij ook elkaar nodig, omdat we geloven dat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen opbouwen in onze relatie met God.
Jeremia 17:7-8
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.
NEXUS betekent verbinding, dit vinden wij als kringhuis heel belangrijk.
We zijn een lekker jong kringhuis. Dat betekent dat er nog veel mogelijkheid is voor eigen inbreng en initiatief.
Vind jij je eigen grappen ook zo leuk? Bij ons mag je zijn. Als NEXUS willen we investeren in elkaar en open zijn naar elkaar toe.
We houden ervan om buiten de donderdagavonden elkaar te ontmoeten en te borrelen. We hebben
NEXUSdagen waarin we al verschillende activiteiten hebben gedaan en de komende jaren opnieuw memorabele momenten gaan meemaken.
In januari hebben we het enige echte NEXUS gala. Een weergaloos feestje waar je bij wil zijn!

XOXO

WE ARE, WE ARE, NEXUS!!

Johannes 15:5
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Wellicht klinkt het bekend: 'we hebben een machtige God', 'Zijn heerlijkheid kent geen eind', en meer van zulke teksten. Zelden zijn ze echter meer van toepassing, hebben ze zo'n diepe betekenis, da in de bloeiende avonden van Vita Varius. Hier schudt de astmapatiënt een sigarenroker de hand, ontvangen zwoegende burgers een luisterend oor, en ja; begrijpen zelfs mannen en vrouwen elkaar voor even. Overdreven kletspraat, hoor ik je denken, of misschien zelfs zachterjes mompelen. En ergens heb je gelijk. Maar toch, neem het ons niet kwalijk, dit enthousiasme is vergelijkbaar met een vlaag van verliefdheid. We hebben het namelijk best gezellig. Serieuze en minder serieuze gesprekken wisselen elkaar af, niet alleen tijdens de vaste kringavonden, maar ook bij kringhuisweekenden en andere activiteiten. Vergeef ons daarom alle overdadige woorden en zie ze als een liefdesymfonie voor Vita Varius.

VITA VARIUS VOOR HET LEVEN

Veilig verscholen achter schreeuwerige groepen. In een cultuur rijk aan voordringende hanen en onbezonnen leeuwen. Trachten wij ons te onderscheiden zonder hard te roepen. Al hetgeen dat goed is hoeft zich immers niet te overschreeuwen. Vita Varius, rijk aan sterke sporters en muzikale machten. Aanschouw de ongekende sterkte door gebundelde krachten. Ruik de zoete lucht van smeulende sigaren. Inhaleer de geur van broerders, verscheidend doch eensgezind. Unaniem, en om de vrouwen voor even te bedaren. Staan zij gebroederlijk als mannen uit de wind. Veiligheid en eerlijkheid, dus ook onzedelijke streken. Onze mannen worden geroemd, besproken en bekeken. o, Vita Varius, huis vol schone vrouwen. Rein, verschillend, gedreven, bijzonder en begeerd. Houdt u in, o man, teveel om mee te trouwen. Eva's dochters fascineren in ons paradijs waar liefde wordt geleerd. Talloze meningen en kwaliteiten, eerlijk en oprecht. Lange discussies, krachtige karakters, soms gemaakt, maar meestal echt. En hierom dragen wij die trots, toch houden wij ons klein. Vooropgaand in de strijd, sterk in stilte die ons past. Eerlijk en oprecht onderscheiden wij ons juist in wie wij zijn. Niemand, neen niemand die ons door grootspraak overklast.

Wij zijn Voúç, en staan bekend als een gemoedelijk en gezellig kringhuis. Als kringhuis zien wij het belang van samenzijn, samen geloven en samen verantwoordelijkheid dragen. In dit kringhuis kennen we geen strakke hiërarchie, wij zijn wij en wij doen het samen. Daarnaast houden wij van gezelligheid, een biertje op z'n tijd en lekker eten.

Voúç, spreek je uit als nous [noes] (=Grieks), het betekent Geest, daarmee doelende op de Heilige Geest, maar ook in de antieke filosofie is dit een belangrijke term. Het geeft aan dat we van Gods Geest afhankelijk zijn bij het gebruiken van ons verstand, dat wij diepgang willen in onze Bijbelstudies. Het mooie aan deze term is ook dat als je 'nous' leest, lees je ook 'ons' ('nous' is in het Frans het persoonlijk voornaamwoord voor 'wij'). Wat deze term nog mooier maakt is dat als mensen dit voor het eerst lezen, ze vaak 'vous' lezen en laat dat nou in het Frans het persoonlijk voornaamwoord voor 'jullie' zijn. Wij vinden het dus belangrijk dat we samen een groep zijn, we kijken om naar elkaar en staan open voor 'jullie'.

Voúç is dus meer dan alleen maar een groep mensen die gezellig gaat eten. Het zijn leeftijdsgenoten, vrienden, familie en vooral je naasten waarmee jij een prachtige geestelijke invulling mag geven aan je studententijd. Om samen te mogen leren van God en wat Hij in je leven kan doen. Niet alleen maar samen. U in ons door de Geest.