Navigators Studentenvereniging Zwolle is een christelijke studentenvereniging in Zwolle. Wij zijn een enthousiaste groep studenten die diepgang en gezelligheid combineren. We houden van feestjes en goede gesprekken. Ons motto is ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’. Dat is waar we voor gaan!

Missie & Visie

De visie van NSZ is: “Elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus brengen en hen uitdagen om Hem te volgen zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij.” En de hierbij behorende missie is: “Leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven en net als Hij discipelen te maken die discipelen maken.”.

Activiteiten

Donderdag is de NSZ-avond. De ene donderdag is er Bijbelstudie in de disputen. De andere donderdag is er een algemene avond, waarop verschillende activiteiten georganiseerd worden, zoals worshipavonden, sprekersavonden en ontspanningsavonden. Verder heeft NSZ natuurlijk feestjes, weekenden, dispuutsactiviteiten en ieder jaar een Diesweek vol activiteiten, waaronder een gala!

Disputen

Elk lid van NSZ zit in een dispuut. Ieder dispuut bestaat uit verschillende kringen. Iedere week komt het dispuut bij elkaar en wordt er eerst samen gegeten. Jouw dispuut is je vaste plek, dé groep mensen met wie je het meest optrekt. Het is een groep waarin je vaak waardevolle vriendschappen kunt opbouwen.

Disputen organiseren zelf ook activiteiten. Denk aan dispuutsweekenden, spelletjesavonden en borrels.

NSZ is onderverdeeld in dertien disputen en elk daarvan heeft een eigen identiteit. Klik hier voor meer informatie over de verschillende disputen.

Algemene Avonden

De andere donderdagavonden zijn er algemene avonden waarop verschillende activiteiten georganiseerd worden, zoals worshipavonden, sprekersavonden en ontspanningsavonden. Elke donderdagavond is NSZ-avond.

Kwaliteiten inzetten en ontwikkelen

Als NSZ’er kun je deelnemen aan commissies. Bijvoorbeeld de DiesCie (voor het organiseren van de diesweek en het gala), de OrganisaCie (voor het organiseren van activiteiten), de PromoCie (voor het maken en verspreiden van promotiemateriaal) enzovoort. Binnen deze commissies kun je je onder andere ontwikkelen op het gebied van leidinggeven, samenwerken en delegeren. Ook zoeken we ieder jaar naar leidinggevenden voor de disputen. We verwachten van elk lid dat hij/zij zich inzet, dit kan ook zijn door taken te doen zoals: koffie schenken, een flyer maken, NSZ promoten en sponsoring regelen.

NSZ is onderdeel van Navigators Studenten Verenigingen (NSV), de landelijke organisatie waar alle Navigators studentenverenigingen onder vallen. Alle verenigingen samen organiseren landelijke activiteiten, zoals het NSV Songfestival, de NSV Sportdag en het NSV Focusweekend. Kijk voor meer informatie op de website van NSV.

NSZ is lid van het SOOZ. Het SOOZ staat voor het Studenten Overleg Orgaan Zwolle en behartigt de belangen van de Zwolse student naar de buitenwereld: zowel van de georganiseerde als de individuele student. SOOZ een vereniging. Kijk voor meer informatie op de website van SOOZ.