Bevrijd van je zelf

Ingezonden door: Noah Aardema

Bevrijd van je zelf
Hoe vaak heb ik wel niet het gevoel dat mensen allerlei dingen van mij vinden of dingen van mij verlangen. Ik wil maar al te graag aan deze verlangens voldoen, want ‘wie weet’ wat die ander van mij denkt als ik niet aan zijn of haar verwachtingen voldoe. Vaak maak ik mezelf moe met aandacht besteden aan hoe ik eruitzie, hoe ik omga met mijn medemens en hoe ik klaar sta voor de ander. Niet per sé om anderen te laten zien hoe goed ik ben, maar voor het goede gevoel wat ikzelf ervan krijg. Het gevoel te hebben dat je goed leeft.

Ik ben veel bezig met wat anderen van mij vinden en van mij verwachten om me goed te voelen over mezelf. Op zoek naar een goed gevoel over mijn eigenwaarde. Dit eindeloos bezig zijn met denken aan de eventuele verwachtingen die anderen van mij hebben voelt niet goed. Het houdt me als het ware gevangen en het geeft me het gevoel dat het altijd beter kan. Het gevoel dat een ander het net wat beter doet dan jij. En wanneer je net wat beter bent, ben je trots. Het net wat beter zijn dan de ander is waar ik vaak naar zoek. Op deze manier ben ik mijzelf constant aan het vergelijken. Is mijn CV wel goed genoeg? Doe ik er genoeg voor om goed genoeg gevonden te worden voor die mooie baan? Doe ik genoeg speciale dingen om speciaal gevonden te worden? Hoor ik niet te veel bij de middenmoot?

Wanneer ik met zulke vragen naar hulpverleners toe stap zullen zij zeggen: het moet niet uitmaken wat anderen van je denken en met welke maatstaven zij meten. Het maakt alleen uit wat je over jezelf denkt. MAAR, Paulus leert ons iets heel anders in 1 Kor. 3:21-4:7:

Het interesseert met niet hoe een menselijke instelling over mij oordeelt, en evenmin hoe ik over mezelf oordeel. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Here die over mij oordeelt.

Paulus maakt hier duidelijk dat zowel de mening van zijn medemens, als zijn eigen mening over zichzelf er niet toe doen. In 1 Timotheüs benoemt hij dat hij zelf de grootste zondaar is, maar tegelijkertijd zegt hij hier dat het hem niet interesseert wat hij van zichzelf vindt. Hij weet dat hij zondigt, maar hij laat zijn identiteit en niet mee verbonden zijn! Zijn zonden hebben geen invloed op zijn eigenwaarde. Hoe kan dit? Hoe kan Paulus bevrijd zijn van zijn eigen oordeel en het oordeel van de ander?

Waar we allemaal naar zoeken is de bevestiging, dat wat we doen goed is. Wij zijn elke dag, in talloze situaties en bij vele mensen om ons heen op zoek naar die bevestiging. Hierdoor nemen we als het ware dagelijks plaats in een rechtszaal. Door constant te proberen aan eventuele verwachtingen te voldoen proberen we de rechtszaak te winnen. De ene dag lukt dit, de andere dag zijn we aan het verliezen.

Maar Paulus zegt het geheim te hebben; voor hem is de rechtszaak voorbij. Het is over. Hij hoeft niet meer te zoeken naar bevestiging! Hijzelf staat namelijk niet meer voor de rechter, maar Jezus heeft zijn plaats in de rechtszaak ingenomen. Jezus nam de veroordeling op zich die Paulus verdiende, zodat Paulus nooit meer voor de rechter hoeft te komen!

Door Jezus plaatsvervangende rol in deze rechtszaak krijgt Paulus weer het recht om een kind van God te worden (Johannes 1:12). Paulus zegt dat hierin zijn eigenwaarde geborgen ligt. Het zijn Gods gedachten over hem zijn die zijn zelfbeeld bepalen en alleen Zijn mening telt. Deze ultieme uitspraak staat en wat Paulus al dan niet doet verandert hier niks aan.

Misschien zou je willen dat je kon geloven dat dit ook voor jou geldt. Dan wil ik dit graag tegen je zeggen – het zou kunnen dat je nog nooit volledig begrepen hebt wat het verschil is tussen een christelijke identiteit en elke andere vorm van identiteit. Misschien vind je je identiteit als christen in naar de kerk gaan, in goed doen, of in de hoop dat je naar de hemel gaat. Paulus leert ons echter dat een echte christelijke identiteit totaal anders is dan elke ander vorm van identiteit. Door niet meer aan jezelf te denken, kom je buiten de rechtszaal terecht. Je komt nooit meer voor de rechter! De uitspraak is gedaan!

Ik wil je uitdagen om echte vrijheid te gaan ervaren door je identiteit, net als Paulus, te gaan vinden in wat God van je vindt. En God heeft gezegd: ‘Dus wie in Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld’, en: ‘Jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde.’ Leef daaruit!

Aan de hand van: Tim Keller, ‘Bevrijd van je zelf’