Een mentor is iemand die een ander begeleidt in het beter leren kennen en volgen van Jezus.
Mentoraat is een holistische vorm van begeleiding en is erop gericht de hele mens dichterbij God, zichzelf en anderen te brengen en de mentoree zo te helpen meer op Jezus te gaan lijken. In samenspel met de mentoree, neemt de mentor initiatief om de randvoorwaarden voor het contact vorm te geven en vast te stellen.
Van leiders binnen NSZ verwachten we dat zij worden ondersteund door een mentor (coach). Het is daarnaast ook mogelijk dat leden zonder leidersfunctie een mentor krijgen.
Op de facebookpagina van NSZ is een lijst van coaches en mentoren gepubliceerd. Je mag de mentoren uit deze lijst zelf benaderen met de vraag of ze je mentor willen zijn. Vrouwen trekken met vrouwen op en mannen trekken met mannen op. Heb je vragen? Neem dan contact op met de Ab Actis. (abactis@nszwolle.nl)