Privacyverklaring Navigators Studentenvereniging Zwolle

Bescherming van uw gegevens
Navigators Studentenvereniging Zwolle garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website. In deze verklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Gebruik van uw gegevens
In het kader van ons verenigingswezen, legt Navigators Studentenvereniging Zwolle gegevens van leden vast (bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en kringhuis). Navigators Studentenvereniging Zwolle gebruikt deze gegevens voor interne communicatie richting leden met betrekking tot verenigingsgerelateerde zaken. Hierbij kunt u denken aan het versturen van een wekelijkse nieuwsbrief en voor het informeren van leden over bijvoorbeeld de datum en de inhoud van een geplande Algemene Ledenvergadering.

Omgang met uw gegevens
Onze bestuursleden zijn zich bewust van het belang van uw privacy. Zij zijn getraind in het beschermen van uw privacy en het beveiligen van informatie. We zorgen ervoor dat dit bewustzijn en deze kennis up-to-date blijven.

Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het beoogde doel, en niet langer dan de wettelijke termijn van ons voorschrijft. Die bewaartermijn bewaken we door termijn en de persoonsgegevens bij elkaar te bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Navigators Studentenvereniging Zwolle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Navigators Studentenvereniging Zwolle) tussen zit.

Openbaar maken
Navigators Studentenvereniging Zwolle zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.

Gegevens wijzigen
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op.

Websites van andere bedrijven
Navigators Studentenvereniging Zwolle is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links aan Navigators Studentenvereniging Zwolle gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.

Cookies
Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. De cookies kunnen door derden worden gebruikt om de website te helpen analyseren. Met de informatie uit de cookies (zoals IP-adres en webactiviteit) kan worden voorkomen dat u telkens dezelfde advertenties te zien krijgt. Ook kan hiermee klikfraude worden tegengegaan en worden er advertenties geselecteerd die relevanter voor u zijn. U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor meer informatie over in- en uitschakelen van cookies én het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw internetbrowser.

Wijzigingen in privacyverklaring
Navigators Studentenvereniging Zwolle houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen en aan te passen aan met inachtneming van de laatste wettelijke voorschriften. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.